Tagarchief: capelle aan den ijssel

Noodhuisvesting Comenius in 1967 door brand verwoest

Op 1 september 1965 opende de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving (CVO) een dependance van het Rotterdamse Marnix Gymnasium voor Havo en VWO. Aanvankelijk werd gebruik gemaakt van leslokalen aan de Dr. P.J. Hoedemakersschool aan de Merellaan. Begin november 1967 werd nieuwe tijdelijke huisvesting in gebruik genomen aan de Lijstersingel. Op 28 december 1967 haalde de voorloper van Comenius de landelijke dagbladen. Op de dag na kerst brak brand uit in het houten noodgebouw. Binnen tien minuten brandde het gebouw volledig tot de grond toe af.

Image

© Het Vrije Volk, 28 december 1967

De school was nog maar net twee maanden in gebruik. De schade bedroeg NLG 300.000,-. In de krantenberichten worden verschillende mogelijke oorzaken genoemd. Tien dagen voor de brand was een reparatie uitgevoerd aan het dak waarbij de elektricien had gewezen op het risico van kortsluiting. Natuurkundeleraar Schouten wijst er fijntjes op daar sindsdien door de school “niets mee is gedaan”. De politie houdt het eerder op jeugd die rotjes naar binnen kan hebben gegooid.

In de krant zien we ook een foto van de conciërge die de brand heeft ontdekt en daarbij zelf licht gewond raakte. Het was de heer A. van Hansum, destijds 40 jaar. In een de beginnende brand te blussen raakte hij gewond aan arm en been.  Op de foto herken ik nog duidelijk de man die ook in mijn tijd op Comenius, tussen 1979 en 1985, als conciërge daar werkzaam was. Zijn heldenrol in deze geschiedenis heb ik nooit eerder vernomen.

Image

© Het Vrije Volk, 28 december 1967

Image

De leerlingen moesten weer terug naar de huisvesting aan de Merellaan waar zij voorheen ook al zaten. Het zou nog tot 16 augustus 1971 duren voordat er aan de Lijstersingel een nieuwe, weliswaar nog steeds tijdelijke, huisvesting in gebruik zou worden genomen. De nieuwe scholengemeenschap kreeg de naam Christelijke Scholengemeenschap Comenius. Op die dag opende burgemeester van Dijk van Capelle aan den IJssel de Scholengemeenschap Comenius. De vanaf dat moment zelfstandige school stond onder leiding van rector drs. F.A. de Leeuw.

De “nieuwe” noodhuisvesting bestond uit een drietal dicht bij elkaar gesitueerde eenheden: Gebouw A (hoofdvestiging met Aula en gymzaal), gebouw B en gebouw C.

Blik vanaf de Slotlaan op gebouw A met op de voorgrond bouwwerkzaamheden van de Da Costa Mavo, 1970.

Image

© fotodatabank Capelle in beeld

De noodhuisvesting uit 1971 zou maar liefst dertien jaar in gebruik zijn. Pas in het voorjaar 1984 opende de permanente huisvesting aan de Lijstersingel haar deuren. Het door de gemeente niet beschikbaar willen stellen van voldoende financiële middelen, bureaucratie en een stroperige samenwerking tussen Rijk, gemeenten en schoolbestuur zijn hiervoor de voornaamste oorzaken.

In 1994 gingen Comenius, Het Lage Land, de Da Costa-mavo, de Schakel, de Brug, de Prins Willem van Oranje-mavo en de Koningin Wilhelmina-mavo op in het nieuwe Comenius College. Anno 2014 is de vestiging aan de Lijstersingel binnenkort inmiddels al weer dertig jaar in gebruik. Wie binnen een kijkje neemt zal nog heel veel herkennen van de bouw uit 1984. Er zijn hooguit wat technische aanpassingen gerealiseerd geheel in de nieuwe tijdgeest met veel transparante wanddelen. Van het personeel uit de begintijd is vrijwel niemand meer werkzaam op deze locatie. Alleen het gebouw herinnert nog aan een tijd die inmiddels niet meer is. Er wordt momenteel gebouwd aan nieuwe uitbreiding van het schoolgebouw.

Rond bebouw A  met gymzaal, blik vanaf de Da Costasingel, 1973.

Image

© fotodatabank Capelle in beeld

Blik op gebouw B, vanaf Da Costasingel, 1973.

Image

© fotodatabank Capelle in beeld

Advertenties